"NEVER WAS SO MUCH OWED BY SO MANY TO SO FEW"

       
Limitovaná tisková edice vydaná u příležitosti odhalení pomníku československých letců působících v RAF v Praze na Klárově a přeletu legendárního stíhacího stroje Supermarine Spitfire nad ním a nad Prahou. Limited print edition published on the occasion of the unveiling of Czechoslovak pilots operating in the RAF in Prague Klarov and crossing the legendary Supermarine Spitfire fighter over him and over Prague.


Supermarine Spitfire Mk.XVI, TE184, pilot/owner Stephen Stead, over Prague 17. 6. 2014

 

Ve spolupráci  s plzeňskými Classic Trainers vznikla nejdříve originální kresba a později, na základě pozitivních ohlasů, také print, jejichž společným cílem bylo a je připomenout si a zaznamenat výjimečnou událost českého nebe, která se udála v polovině roku 2014, a zároveň touto cestou dát prostor širší obci leteckých fandů podpořit  doposud žijící druhoválečné veterány a snahy po zvýšení obecného povědomí o nich a jejich činech v průběhu 2. sv. války a po ní.

Limitovaná tisková edice je vydána ve velikosti 70x50 cm na polygrafickém tiskovém papíře o gramáži 300 gm2. Tištěno jednotlivě technologií Giclée tisku.

Zakoupit je nyní možno:

1. Limitovanou edici "Pilot" vydanou v počtu 10 kusů s podpisem pilota a majitele Spitfiru Stephena Steada a autora Vladimíra Urbánka v ceně minimálně 3000 Kč + poštovné

Aktuálně zbývá - VYPRODÁNO


2. Limitovanou edici "Autor" vydanou v počtu 50 kusů s podpisem autora v ceně minimálně 1500 Kč + poštovné

Aktuálně zbývá - 30 kusů                       

"Minimálně" znamená, že je možné za print zaplatit i vyšší než uvedenou cenu dle uvážení kupujícího.

Poštovné bude pro zaslání na dobírku v rámci ČR minimálně 165 Kč případně bude upřesněno při konkrétní objednávce

V Praze a blízkém okolí bude možné dojednat osobní předání objednaných printů.

Printy je možné objednat na níže uvedených kontaktech autora


Ceny printů odrážejí mimořádnost červnové události a také naši snahu nashromáždit prostředky, které by nebyly pouze symbolické.

Výtěžek z prodeje (utržené prostředky po odečtení nákladů na tisk) budou stejným dílem použity na podporu druhoválečných veteránů, kterých je podle sdělení Obce legionářské stále ještě více jak 1100, a dále pak na podporu snah připomínajících důležitou roli Čechoslováků v RAF a v jiných jednotkách v průběhu druhé světové války.

V případě podpory veteránů jednáme o konkrétním umístění prostředků mimo jiné s podporou britské ambasády.

V případě podpory "současných" aktivit bude část výtěžku použita s největší pravděpodobností na podporu konání putovní výstavy o čs. perutích a letcích v RAF, která je  plánovaná Filipem Procházkou (zakladatel sdružení 276th Sqdn (reenacted) RAF)na příští rok v ČR a ve Velké Británii. Více o projektu naleznete na FB stránkách sdružení.

O podrobnostech podpory v obou směrech budeme širší veřejnost průběžně informovat. Věříme, že kredit všech zúčastněných je v tuto chvíli dostatečnou zárukou našich záměrů.

Výrobní náklady na jeden print jsou stanoveny na 375 Kč včetně DPH. Tisk provádí studio Obrázkárna.cz


There has been significant interest in our proposal to produce a print from Vladimir’s original drawing “Spitfire over Prague” which portrays the flight by Spitfire TE 184 over Prague in the summer of 2014 as the finale of the “winged Lion” event.Limited print edition is published in size 70x50 cm on  the 300 gsm polygraphic paper, printed individualy by Giclée printing technology.
                   
Buy it now:

1. Limited print edition "Pilot" of 10 pcs signed and numbered by Spitfire pilot and owner Stephen Stead and author Vladimir Urbanek in price at least 3.000 CZK or equal (cca 90 GBP or 110 EUR) + postage

Currently left - SOLD OUT


2. Limited print edition "Author" of 50 pcs signed  and numbered by author Vladimir Urbánek in price at least 1.500 CZK  or equal (cca 45 GBP or 55 EUR) + postage

Currently left - 30 pcs

"At least" means These are the minimum selling prices , however each buyer can donate more for the print of their choice.

Postage to abroad will be specify in a particular order.

Prints could be ordered via email adress or phone of author as below

Payment accepted by PayPal


All profits raised from sales (– after deduction of the printing cost -) will be used for charity and for education about the role of Czechoslovak pilots and other personnel in RAF. Raised funds will be will be used to support WWII veterans. There are still around 1100 veterans here and most of them need the help. 
Additionally we plan to support activities which will remember the important role of Czechs and Slovaks in RAF and other units during WWII. 

More detailed information about how the funds raised will be used will be released soon. We are working with a charity, the British embassy and others on the specifics of this project.  
The details of support in both directions, we will keep You informed.
We believe that the credit of all involved at te moment is enough to quarantee our intensions.

Production cost per print are set at 375 CZK including VAT. Print performs studio Obrazkarna.cz
               

 

 

.

 
Za projevený zájem a snahu podpořit dobrou věc předem děkují autor originálu Vladimír Urbánek a Jiří Horák - Classic Trainers For their interest and effort to support a good cause thanks a lot author of the original Vladimir Urbanek and Jiri Horak - Classic Trainers.| Domů | Galerie | Tisky | Reprodukce | Kresby | Práce na zakázku |
Kontakt: Vladimír Urbánek, tel: +420 607 524 356, email: aviationart@seznam.cz

 

 

             NAVRCHOLU.cz  
* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *